Aanbevolen: Taxi Antwerpen ( A-Taxi 03 283 83 93 ) - Global Taxi Antwerpen ( 03/ 236 38 38 )
 
 Luchthavenvervoer Gent  thumbnail

Luchthavenvervoer Gent

Published May 05, 24
4 min read

Er is steeds met de branche afgesproken dat zij zelf zorg zouden dragen voor het voortzetten ervan - luchthavenvervoer malaga. Op een gegeven moment komt er een eind aan de opstartondersteuning (luchthavenvervoer malaga). Het is een wettelijke verplichting waar ondernemers zelf invulling aan moeten geven. Je ziet dat de sector op allerlei plekken via internet en apps manieren vindt om dat heel laagdrempelig en makkelijk te doen

Ik vind dat de branche, de ondernemers dit nu zelf moeten overnemen. luchthavenvervoer malaga. Zij zijn hier wettelijk toe verplicht (luchthavenvervoer malaga). Er loopt overigens nog een bezwaarprocedure en die zullen wij uiteraard netjes afhandelen voordat er een definitief besluit wordt genomen. Ik kan niet op de juridische procedure vooruitlopen, maar dit is wat ik heb ingezet

De heer Sienot vroeg welke stappen ik kan zeten om de sector te verduurzamen, net zoals bij Amsterdam en Schiphol. Dit jaar heb ik met gemeenten en andere betrokken partijen afgesproken dat doelgroepenvervoer dat vaak met taxi's wordt gedaan vanaf 2025 emissievrij wordt. luchthavenvervoer malaga. De Minister van Financiën heeft als onderdeel van het Belastingplan aangekondigd dat de bpm-teruggave voor taxi's komt te vervallen

We zijn met gemeenten en de sector aan het verkennen hoe de verduurzaming van de straattaxi's kan worden versneld. luchthavenvervoer malaga. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen die de vraag naar duurzaam taxivervoer kunnen stimuleren, maar ook aan faciliterende maatregelen zoals snellaadinfrastructuur en zero-emissiezones voor taxivervoer. Voorzitter, daarmee hebben ik de vragen over de taxi's beantwoord

Luchthavenvervoer

De heer (SP): Dank voorzitter - luchthavenvervoer malaga. Ik was blij met het begin van het antwoord, waarin de Staatssecretaris zei: ik sluit op voorhand niets uit in de gesprekken die ik ga voeren. luchthavenvervoer malaga. Toch krijgen we op arbeidsvoorwaarden en schijnzelfstandigheid het antwoord dat het bij de Belastingdienst hoort en dat het gecontroleerd wordt, dus dat dat punt dan niet wordt meegenomenEr is een goedkope prijs (luchthavenvervoer malaga). Alleen moeten we ons de vraag stellen hoe Uber tot die goedkope prijzen komt. Als chauffeurs worden uitgebuit en zij, zoals de heer Van Dijk van de PvdA al zei, zes of zeven dagen moeten werken om aan een normaal loon te komen, dan zijn er signalen van schijnzelfstandigheid en ongelijkheid van arbeidsvoorwaarden

Als de Staatssecretaris toch in gesprek gaat met de gemeente, kan zij deze elementen dan gewoon meenemen in dat gesprek en kijken wat de gemeente hiermee kan doen? Niet te gemakkelijk wijzen naar de Belastingdienst, want die signalen komen niet altijd binnen bij de Belastingdienst (luchthavenvervoer malaga). Het is dan ook moeilijk om erop te gaan handhavenWant echt, we kunnen ons in deze commissie verantwoordelijk maken voor alles, maar dat zijn we niet, en dat ben ik ook niet (luchthavenvervoer malaga). Ik vind het echt belangrijk, hoewel heel veel dingen met elkaar gelinkt zijn, om enige verantwoordelijkheidsverdeling in stand te houden. luchthavenvervoer malaga. Ik zal het in de gesprekken met Amsterdam meenemen en als zij signalen hebben, dan zal ik hen erop wijzen dat het belangrijk is om dat aan te geven bij de Belastingdienst omdat die controleert op zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid

De heer (PVV): Dank u wel, voorzitter. Ik kom even terug op de bpm-teruggaveregeling. Ik snap van de Staatssecretaris dat dat niet hier zit. Het was ook niet mijn bedoeling om het hier te behandelen. luchthavenvervoer malaga. Het punt heeft echter wel gevolgen voor de tarieven. De tarieven gaan omhoog en vervolgens komt het weer op het zorgbordje terecht, en daarmee wordt het een vestzak-broekzakverhaal

Prijzen Luchthavenvervoer LimburgDat gaan we niet zien, want zo'n elektrische auto is vele malen duurder. luchthavenvervoer malaga (Luchthavenvervoer Antwerpen). Ten tweede gaan de accu's die ingebouwd moeten worden ten koste van plekken, waardoor er weer meer busjes nodig zijn (luchthavenvervoer malaga). Het levert uiteindelijk helemaal niets op. Ik vraag de Staatssecretaris daarom om extra aandacht te vragen bij haar collega van zowel Financiën als Zorg over de vraag wat dit ons gaat brengen, behalve een strop om de nek van die taxichauffeur

Ik heb al toegezegd dat ik het punt van de relatie tot het zorgvervoer bij mijn collega van zorg onder de aandacht wil brengen. Daar kan de heer Van Aalst zich van verzekerd weten. De : De heer Van Dijk, PvdA - luchthavenvervoer malaga. De heer (PvdA): Dank voorzitter, ook aan de Staatssecretaris voor haar open houding richting de taximarkt

We moeten ervoor zorgen dat het allemaal een beetje gelijk behandeld wordt - luchthavenvervoer malaga. Wanneer gaat zij daar de Kamer weer over informeren? Staatssecretaris : Ik heb aangekondigd dat ik gesprekken met de gemeente ga voeren (luchthavenvervoer malaga). Ik weet even niet voor wanneer die precies gepland zijn en hoe snel dat zal lopen, maar zodra ik daar een inschatting van heb, zal ik dat de heer Van Dijk even laten wetenMaar ik durf niet even een inschatting te geven waar ik dan later misschien weer op terug moet komen. luchthavenvervoer malaga (Taxi Antwerpen). Ik laat dat dus graag nog even weten aan de heer Van Dijk. De : Dan zijn er verder in dit blok geen vragen meer. Ik ga de Staatssecretaris vragen om door te gaan met de overige punten

Latest Posts

Luchthaven Vervoer » Brookhuis Taxi

Published May 24, 24
3 min read

Tarieven Luchthavenvervoer

Published May 06, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Gent

Published May 05, 24
4 min read